Realizacje
  • Projekt zlecenia zawierający treść oraz układ graficzny Klient dostarcza e-mailem na adres pawelz@pineda.pl lub na płycie CD wysyłając ją na adres Sprzedawcy.
  • Na podstawie otrzymanych danych Sprzedawca przygotowuje projekt do druku, który na życzenie Klienta jest przesyłany do jego akceptacji w formie jpg.
  • Akceptacja projektu do druku polega na jego wydrukowaniu na drukarce, podpisaniu przez Klienta ze słowami „Akceptuję treść i układ graficzny” wraz z aktualną datą oraz przesłaniu tego dokumentu faksem ( fax 22 644-18-04 ) do Sprzedawcy.
    Możliwe jest również odesłanie projektu do druku e-mailem na adres pawelz@pineda.pl wraz z powyższą treścią akceptacji.
  • Brak przesłanego potwierdzenia akceptacji projektu do druku jest traktowane jako niezłożone i nie będzie realizowane.
  • Wszelkie projekty przesyłane przez klientów powinny być zamienione na krzywe i zapisane w formacie CorelDraw do ver. 9.0 lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
  • Zastrzegamy sobie prawo dokonania niewielkich korekt w zleceniu usługi wyłącznie w przypadkach, gdy z naszego doświadczenia wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.
  • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  • Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach związanych z realizacją sprzedaży, w szczególności o zmianach danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do prawidłowych doręczeń, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Kontynuuj