Zamówienia
  • Zgodę na realizację Transakcji, Klient dokonuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego i przesłanie go poprzez kliknięcie ikony „Zamów” do Sprzedającego, tym samym akceptując ofertę wraz z jej opisem i ceną.
  • Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i prawo do jego weryfikacji.
  • Każdorazowo przed realizacją Transakcji kontaktujemy się z Klientem, aby potwierdzić treść złożonego zamówienia oraz uzgodnić ewentualne niejasności. Stąd też niezwykle ważne jest, aby numery kontaktowe oraz adres e-mail Klienta były poprawne.
  • Składający zamówienie Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
  • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  • Zamówienie dostarczane w postaci przesyłki pocztowej. Przeciętny czas oczekiwania na zamówione artykuły wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
  • W przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru w w/w lokalach jedynie kwestia ustalenia czasu wykonania towaru telefonicznie lub drogą e-mailową , czyli mniej więcej od 1 do 6 dni roboczych w zależności od ilości zamawianego towaru.
  • Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia oraz anulowania go w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia i/lub ograniczenia sposobu płatności.
Kontynuuj